Verslagen Overleg Bouwinvest

overleg met Bouwinvest

Het Platform-bestuur overlegt tweemaal per jaar met Bouwinvest. De verslagen ervan vindt u hier: