Uw akkoord voor de nieuwe bestuursleden

Wij verzoeken u beleefd uw akkoord te geven of motivatie anderzijds, indien tegen de benoeming.