Reactie Huuradvies BWV Groenhovenpark – Gouda

QUOTE

RE: Huuradvies Groenhovenpark Gouda

AfzenderVan ‘t Hof Rijnland | PropertyTeam 2

Berichtinhoud

Geachte heer De Bruin,

Hiermede bevestigen wij de goede ontvangst van uw e-mail d.d. 29 januari 2019 met daarin uw advies voor de huurprijsaanpassing 2019. Onderstaand onze reactie.

1.Bouwinvest is zich terdege bewust van de financiële situatie van de zittende huurders en heeft daarom de afgelopen jaren voor de meeste huurders een huurverhoging toegepast die minder is dan de contractuele vastgelegde huurverhoging, namelijk het CPI indexcijfer plus 5%. Naast het feit dat Bouwinvest begrip heeft voor de inkomenssituatie en hierdoor de afname van de koopkracht van sommige huurders, heeft zij ook de plicht om zorg te dragen voor voldoende rendement op het belegd vermogen van de pensioenfondsen. U zult begrijpen dat overige wet- en regelgeving die doorgevoerd wordt, zoals de verhoging van de energiekosten en de verhoging van het lage BTW tarief geen invloed hebben op het huurprijsaanpassingsbeleid.

2 t/m 6. De punten 2 t/m 6 in uw advies hebben geen betrekking op de huurprijsaanpassing maar op onderhoudskwesties. Wij zullen deze punten doorsturen aan de heer P.A. van Beek, technisch manager van uw complex, met het verzoek voor beantwoording van uw vragen c.q. opmerkingen zorg te dragen. Van ‘t Hof Rijnland heeft voor 2019 geadviseerd de markthuurprijzen te verhogen met ca. 4%.  Deze verhoging is een marktconforme verhoging. Voor de zittende huurders heeft  Bouwinvest nog geen besluit genomen inzake de maximale huurverhoging die doorgevoerd gaat worden per 1 juli 2019. Wij danken u hartelijk voor uw advies en mochten er nog vragen c.q. opmerkingen zijn m.b.t. bovenstaande, dan horen wij het graag. Wij veertrouwen erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Van ‘t Hof Rijnland

L. (Linda) Vervloed
Propertymanager

Ontvanger‘Ray de Bruijn’
DatumDi 16:47

UNQUOTE