Platform Bouwinvest

Veursehout Leidschendam
Park Veursehout Leidschendam

Huishoudelijk reglement Platform Bouwinvest

Het ‘Platform van Bouwinvest Huurdersverenigingen’ is een bundeling van huurdersorganisaties in Bouwinvest-complexen. Het voert overleg met Bouwinvest over beleidszaken, conform de Wet Overleg Huurder Verhuurder WOHV.

De individuele huurdersorganisaties voeren overleg over dagelijkse onderwerpen met de beheerder van hun complex.

Het Platform is opgericht bij notariële akte in 2013, met statuten en huishoudelijk reglement

Wilt u nadere informatie over het Platform of heeft u vragen over het oprichten van een huurdersvereniging? Ga dan naar onze contactpagina, of neem contact met  de secretaris van het Platform Bouwinvest:

Platform van Bouwinvest Huurdersverenigingen
T.a.v. de heer J.A.M. Plessen
secretaris@platformbouwinvest.nl