Platform Bouwinvest stopt deelname GPHP per eind 2020.

Op woensdag 29-7-2020 hebben Lex Knip en Ger van der Pluijm de vergadering van de GPHP in Utrecht bijgewoond. Uiteraard willen wij jullie graag informeren over het verloop van deze vergadering. Aanwezig waren 7 leden en Suzan van de Woonbond. Wij zullen jullie het inhoudelijke deel (verslag , financiën e.d.) besparen en ons beperken tot de agenda punten 5 en 6 t.w. voortgang/toekomst GPHP en samenwerking/activiteiten Woonbond en de landelijke huurverhogingen: Conform onze afspraak hebben wij de leden geïnformeerd over ons besluit om dit jaar als laatste jaar van deelname aan de GPHP te beschouwen. Tevens medegedeeld dat wij onze leden adviseren zich aan te sluiten bij de FHCS. Uiteraard viel ons besluit niet best bij met name de voorzitter Peter Verburg. De discussie die hierop volgde verliep echter na wat stekeligheden over en weer in de richting van de Woonbond en hun rol in deze. Landelijk vertegenwoordigen de commerciële huurders ca 30% van het totaal. Dit komt naar onze mening tot op heden niet in die verhouding terug in de activiteiten van de Woonbond. Ons voorstel om de Woonbond het voortouw te laten nemen voor een gezamenlijk overleg met GPHP, FHCS teneinde na te gaan hoe de Woonbond onze wens tot een sterke vertegenwoordiging richting IVBN, overheden e.d. wel in kan vullen werd unaniem door de aanwezigen ondersteund. De woonbond heeft bij monde van Suzan aangegeven dat intern te zullen overleggen en ons laten weten of de Woonbond initiatief zal nemen partijen bij elkaar te roepen. Opvallend detail is de mededeling van Vesteda, dat collectief voor alle bewoners/huurders verenigingen Vesteda het lidmaatschap van de woonbond betaalt.  In hoeverre dat in stand blijft is nog onduidelijk. De Vesteda groep is de enige die alles in eigen beheer uitvoert. De conclusie van Peter Verburg in dit kader is wel dat indien e.e.a. niet van de grond komt dat van hem betreft het einde van de GPHP zal betekenen (en tevens het einde van het collectieve lidmaatschap van de Woonbond). De oprichting van een Stichting GPHP wordt vooralsnog tot nader order aangehouden. In hoeverre de FHCS dat gat kan gaan invullen is nog onduidelijk omdat ook zij nog in opbouw zijn. De woonbond heeft de FHCS eenmalig ondersteund met een subsidie van 2.500 euro en werkt , weliswaar op bescheiden schaal, mee met activiteiten van de FHCS. Het is nu afwachten hoe men intern bij de woonbond dit gaat oppakken. Het algemene beeld rond de jaarlijkse huurverhogingen is toch wel dat bijna iedereen een verhoging van CPI + 1% heeft gekregen. Van enige coulance door de verhuurders is weinig sprake geweest hoewel wel hier en daar individuele hulp is geboden.