Belangrijke links

Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties gaat oa over huren en woningmarkt.  http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk 

De Huurcommissie doet uitspraken over geschillen tussen huurder en verhuurder. http://www.huurcommissie.nl/

Woonzorg Nederland biedt passende woonruimte aan kwetsbare ouderen en mensen die beschut of beschermd willen wonen..  http://www.woonzorg.nl/

Anbo komt op voor de belangen van senioren in NL. http://www.anbo.nl/

Het Gezamenlijk Platform Particuliere Huurdersorganisaties GPHP is de koepel van Platforms, waarvan ook het Bouwinvest-platform lid is. http://www.gphp.nl/

FHCS Federatie Huurders Commerciële Sector, bestaande uit huurdersverenigingen en bewonerscommissies uit de commerciële sector. https://www.federatiehcs.nl/

!Woon geeft antwoord op tal van huurdersvragen. http://huurders.info/

WOZ-waardeloket, dit biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van uw woning te raadplegen. http://www.wozwaardeloket.nl/