Informatie voor Leden

Overlegwet BouwinvestContractkosten

Jaarlijkse Huuraanpassing

2016

BV Jumi

HV Java Amsterdam

HV SFB Hofbeek Ede

HV De Haven Zwolle

Financiering Huurdersverengingen

Servicekosten

Algemene Ledenvergaderingen

2016 – voorjaar

2015 – najaar

2015 – voorjaar

2014 – najaar

2014 – voorjaar

2013 – najaar

2013 – voorjaar

2013 – initiatie bijeenkomst

Overleg met Bouwinvest

2014 najaar

2015 voorjaar

2015 najaar

2016 voorjaar

          2019 voorjaar (Platform versie)

2019 voorjaar (verkorte BI-versie)

Huurderstevredenheidsonderzoeken

Contractkosten

Voorbeeldbrief

ZAV beleid

Servicekosten

Nieuwsbrieven

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12