Handreiking Woonbond en Webinar Woonbond

Met toestemming van de Woonbond kunt u onderstaande documenten inzien en er uw voordeel mee doen.

Dit is een document met veel informatie voor huurders in de geliberaliseerde (vrije) sector met diverse adviezen en overzichten van huurverhogingen over de laatste 10 jaren.

Deze presentatie behandelt de huurverhogingen in 2021 en alles daar omheen.