onderwerpen voor ALV ?

Behalve de statutaire verplichtingen van een ALV willen we vooral de informatieuitwisseling tussen de leden onderling en het bestuur aan de orde laten komen. Voor leden is het belangrijk om te zien of sommige problemen ook elders leven en wellicht opgelost zijn.

Voor het bestuur is de ALV de voeding voor het overleg met Bouwinvest. Om die informatieuitwisseling in ca 1,5u optimaal te laten verlopen willen we graag de onderwerpen die u aan de orde wilt stellen tevoren van u vernemen. Dat kan hieronder of foto bestuurvia de e-mail: gerard.rademakers@gmail.com