verjaringstermijn

Ons bericht over de contractkosten in Nieuwsbrief 12  behoeft enige aanvulling:

Het blijkt dat de verjaringstermijn van 5 jaar enkel geldt voor huurders die inmiddels zijn verhuisd, dwz hun huurcontract hebben beëindigd.
Voor zittende huurders geldt geen verjaringstermijn. Zij kunnen -op grond van het zgn Nellestein arrest– een deel van de contractkosten altijd terugvorderen, ongeacht de verstreken tijdsduur.